Access Logo
המרכז למיקוד עסקי - פרופיל חברה
מודל הפעילות של המרכז למיקוד עסקי
שולחן קהילתי לזיהוי פוטנציאל עסקי
אימון מפעלים ועסקים בינוניים וקטנים
הדרכה ממוקדת - יזם במרחב מוגן
המרכז לתכנון עסקי
פורומים
צרו קשר

שולחן קהילתי לזיהוי פוטנציאל עסקי 


מודל הפעילות - שולחן זיהוי פוטנציאל עסקי

כיום, "הזהב", כלומר כוח האדם, נמצא בבית. בין אם הוא דורש עבודה מיומן ובעל כישורים והכשרה ובין אם הוא ממציא או יזם, שלא בא לידי ביטוי

חלק גדול מדורשי העבודה הינם בעלי פוטנציאל עסקי, ניהולי ומסחרי, בעלי השכלה רחבה ובעלי ניסיון רב בתחומים שונים.

חלקם, מצויים בשלב זה של חייהם במשבר בגלל המצב בו הם נתונים, ואין ביכולתם למצוא תעסוקה חדשה ההולמת את כישוריהם ואת ניסיונם התעסוקתי.

חלקם בעלי יכולת פוטנציאלית להיות יזמים, אך אינם יודעים כיצד לעשות זאת.

לחלק גדול מהם יש רעיונות או פרויקטים שאינם יודעים כיצד לקדם או אולי יודעים כיצד לקדם אך אינם יודעים כיצד להשלים על מנת להתקדם ולהצליח.

בעזרת מודל העבודה ושיטת האימון של המרכז למיקוד עסקי, נפגשת קבוצת אנשים הטרוגנית המופעלת בצורה הנכונה, במסגרת פתוחה ובטוחה המאפשרת למשתתפים לראות דברים מנקודת מבט חדשה, לזהות את האפשרויות הטמונות ברעיונותיהם, בסביבה הקרובה להם ובמעגלים רחבים יותר.

בפגישות אלו, מעלים המשתתפים רעיונות,יוזמות ופרוייקטים ומתקיים סיעור מוחות למציאת פתרונות ודרכי פעולה אפשריים בנושאים שהועלו.

בעצם, אנשים שותפים ליצירה בתחום העסקים והתעסוקה.

הפעלת קבוצה שכזו, הנדרשת להיות מקצועית ביותר, מופעלת במרכז למיקוד עסקי ע"י מאמן עסקי, בעל ניסיון רב ויכולת זיהוי הזדמנויות עסקיות טובה מאד.

ההזדמנויות נחשפות בעזרת המאמן בשיתוף עם כל הקבוצה ולאחר מכן מפותחות ע"י הקבוצה.

בסופו של תהליך, נוצר פתרון לאחד או יותר ממשתתפי הקבוצה.

אנו מסייעים למשתתפי הקבוצה להגדיר היטב את מטרותיהם ומובילים אותם להגשימן.

לרוב, הדרך המובילה מהרצוי למצוי, רצופה הרבה אי ודאויות. מה שמהווה עבורנו איום.

בתהליך האימון נחשפות האפשרויות, "מקלפים" את אי הוודאויות, ומסייעים לבעל העסק או היזם להחליט את ההחלטות המתאימות.

לפגישות אלו מצטרפים נציגי קבוצת משקיעים, שהוקמה ע"י המרכז למיקוד עסקי, ובוחנים את ההזדמנויות העסקיות המוצגות בפניהם לצורכי השקעה בפרויקטים.

[ חזרה לתחילת העמוד ]